Impressum

JRAB B.V.

Rietbeemdenborch 2

5241 LG Rosmalen

telefoon: +31 (0) 85 822 50 08

e-mail: info@jrab.eu

website: www.jrab.eu

KvK: 83364110

Btw: NL862845506B01

gediplomeerd mediator sinds juni 2021

 

 Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JRAB is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij JRAB.


Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldige mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met JRAB te mogen claimen of te veronderstellen.

JRAB streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanning de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aansprakelijkheid op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. JRAB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van jrab.eu op deze pagina.JRAB B.V.
Voor al uw juridische en ruimtelijke adviezen en mediation